Úvodní slovo…

Vážení hudební přátelé,
ačkoliv to venku nevypadá a zima se stále hlásí o slovo, my žijeme příchodem jara – a to díky tradičnímu Velikonočnímu festivalu duchovní hudby. Letošní 27. ročník, který je inspirován emblémem zahrady a jejími poklady, začíná 25. března a potrvá do 8. dubna. Čeká nás šest koncertů a tři tenebrae, tedy večery s hudbou při svíčkách. Těšit se můžete na tuzemské i zahraniční hosty, kteří se představí v brněnských kostelech a chrámech. Festival vyvrcholí závěrečným koncertem pod taktovkou nastupujícího šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese. Věřím, že program prodchnutý symbolikou rostlin, atmosféra brněnských kostelů a vynikající hosté, přinesou mimořádný hudební zážitek.
Těším se na setkání na některém z festivalových koncertů.

Marie Kučerová,
ředitelka Filharmonie Brno

 
 

Webové stránky festivalu

Pro letošní ročník festivalu jsme připravili nové webové stránky. Najdete na nich informace z loňského ročníku, ale především aktuality z toho současného, vybrané fotografie, zajímavosti, fotogalerie, recenze a kritiky. V průběhu festivalu budeme webové stránky průběžně doplňovat, tedy pokud chcete mít aktuální informace, pravidelně nás sledujte na adrese www.velikonocni-festival.cz

 
 

Výhodné festivalové vstupné

Pro festivalové koncerty je nachystané jednotné vstupné ve výši 220 Kč. Kromě tradičních slev jsme pro vás letos připravili jednu novinku. Pokud vás v programu zaujalo více koncertů, určitě vás potěší zvýhodněná festivalová množstevní vstupenka. V případě koupi vstupenek na 3 nebo 4 koncerty, od nás dostanete slevu 20 %. Máte-li v plánu navštívit 5 koncertů nebo kompletní festivalový program (6 koncertů), vstupenky jsou se slevou 30 %. Více informací najdete na webu, v našem předprodeji v Besední ulici či v Domu pánů z Lipé na náměstí Svobody, kde rovněž prodáváme vstupenky.

 
 

NA HOŘE OLIVETSKÉ

Neděle 25. 3. 2018, 20 hod

Kostel svatých Janů

Zahajovací koncert Velikonočního festivalu zve na jediné Beethovenovo oratorium. Jeho námětem jsou události Poslední večeře, kdy se Kristus odebral k modlitbám na Olivetskou horu, aby zde došel k rozhodnutí „ne má, ale Tvá vůle se staň“. Před oratoriem zazní ofertorium pro tenor, sbor a orchestr Intende voci Franze Schuberta. Sólové party přednesou Nicola Proksch (soprán), Jan Petryka (tenor) a Jan Martiník (bas). Filharmonii Brno a Český filharmonický sbor budou v první půli řídit Petr Fiala a v druhé Marián Lejava.

Vstupenky

 
 

A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY

Pondělí 26. 3. 2018, 19 hod

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Dvě „poprvé“ nabízí druhý koncert. První z nich se týká spojení s lidovou hudbou, druhé místa konání akce. Koncert se totiž uskuteční v nádherném secesním kostele na Křenové ulici s bohatou květinovou výmalbou. Pro posluchače je připraveno autorské ztvárnění Janových pašijí Petra Varmuži v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN).

Vstupenky

 
 

ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU

Úterý 27. 3. 2018, 20 hod

Kostel svatého Augustina

Toho, kdo se odváží k bdění, tato Vigilie mnohonásobně odmění. Dílo současného autora Wolfganga Rihma vychází z původních sedmi pašijových motet, které vznikly na objednávku vokálního sextetu Singer Pur. Wolfgang Rihm později dílu přidal instrumentální části a celku, ve kterém čistě vokální moteta obklopují instrumentální sonáty, tak dokázal vtisknout nesmírně silnou citlivost. Vznikla Vigilie, kde se snoubí kontrasty skrze momenty mlčení, zamyšlení a okamžiky k rozjímání.

Vstupenky

 
 

TENEBRAE

Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

28. března, JAKO BERÁNEK
29. března, KALICH SPÁSY
30. března, JERUZALÉME, OBRAŤ SE!
Začátky vždy ve 21 hod

Festivalové temné hodiny tentokrát zprostředkovávají pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století. I přesto s velmi pestrou nabídkou.
První koncert při svíčkách zazní písně plné rozjímání o utrpení a smrti Krista Lieder von dem Leyden und Tode Jesu Samuela Capricornuse provedení souboru Motus Harmonicus a pod vedením Jakuba Michla. Zelený čtvrtek, který předznamenává smuteční charakter nadcházejícího dne, přinese Pašije podle sv. Jana Heinricha Schütze, doplněné o výběr duchovních motet a žalmů Samuela Scheidta v podání Cappelly Mariany s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem. Poslední festivalové tenebrae budou znovu patřit lamentacím a responsoriím, tentokrát zhudebnění Emilia de Cavalieriho provede Musica cum gaudio a umělecký vedoucí Martin Šmíd.

 
 

RESURREXIT SICUT DEXIT

3. 4. 2018, 19 hod

Kostel svatého Tomáše

Zajímavou festivalovou událostí je dvojnásobná premiéra. Na zcela nově přebudovaných varhanách v kostele sv. Tomáše brněnské publikum poprvé uslyší rozsáhlou sonátu Edwarda Elgara. Sólistou večera bude rakouský kněz, skladatel a vynikající varhaník Konstantin Reymaier, který v programu uvede i vlastní vícevětou improvizace na melodie velikonoční písně Buóh všemohúcí. Ty zazní v podání chorální scholy od sv. Jakuba pod vedením Ondřeje Múčky.

Vstupenky

 
 

FLOS FILIOUS

5. 4. 2018, 20 hod

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Emblematický název Mala Punica Ensemble (označuje granátové jablko) a jeho umělecký vedoucí Pedro Memelsdorff se v Brně představí vůbec poprvé. Slavný mezinárodní soubor ve svém programu přednese jen vzácně prováděné mešní skladby italského repertoáru z doby kolem roku 1400. Ve skladbách ukrývajících ženská jména a rostlinné motivy, soubor užívá vysoké středověké ladění v kombinaci s hlasovými party, které společně předávají jednoznačná a srozumitelná poselství.

Vstupenky

 
 

ZAHRADA/OSTROV

8. 4. 2018, 20 hod

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Te Deum skladatele Arvo Pärta, svého druhu dosud nepřekonaná skladba. Kompozice New Fire Davida Matthewse, skladba znázorňující přechod od temna ke světlu a složená speciálně na objednávku festivalu. A Janáčkova Glagolská mše. To je program závěrečného koncertu pod taktovkou nastupujícího šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese, který mimochodem Pärtovo Te Deum uvedl ve světové premiéře v roce 1985. Koncert se koná v Bazilice na Starém Brně, která je silně svázaná se zahradou, motivem zahrady i s Leošem Janáčkem, který zde dirigoval zádušní mši za opata Johanna Mendela.

Vstupenky

 
 

    

+420 539 092 801   koncerty@filharmonie-brno.cz   www.filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno - město, Česká republika

koncerty   festivaly